long-den-hoi-an-dan-vai

Lồng Đèn Hội An - Đèn lồng Hội An

Công đoạn cắt vải dán lên đèn đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ.

long-den-hoi-an-tao-khung
long-den-hoi-an-gia-si-01