long-den-hoi-an-gia-si-01

Lồng Đèn Hội An - Đèn lồng Hội An

Thành phẩm những chiếc đèn rực rỡ như vầy là cả một quá trình sản xuất với nhiều công đoạn.

long-den-hoi-an-dan-vai
long-den-hoi-an-mui-ten