long-den-hoi-an-gia-si-9333dd

Lồng Đèn Hội An - Đèn lồng Hội An

Với một số mái hiên hoặc nhà Gỗ thì lồng đèn Hội an cũng rất phù hợp để trang trí

long-den-hoi-an-gia-si-95
long-den-hoi-an-gia-si-999