long-den-hoi-an-gia-si-dia-bay

Lồng Đèn Hội An - Đèn lồng Hội An

Lồng đèn hội an kiểu Đĩa Bay. Một trong hai kiểu đèn lồng khó làm.

long-den-hoi-an-gia-si-999
long-den-hoi-an-gia-si-mini1