long-den-hoi-an-tao-khung

Lồng Đèn Hội An - Đèn lồng Hội An

Để những chiếc đèn được vuôn vắn, đều và tròn đẹp đòi hỏi tay nghề của người làm đèn phải vững vàng

long-den-hoi-an-vuot-tre
long-den-hoi-an-dan-vai