long-den-hoi-an-vuot-tre

Lồng Đèn Hội An - Đèn lồng Hội An

Quy trình làm thân đèn: tìm nguyên liệu tre, vuốt tre và tạo khung đèn khá quan trọng trong giai đoạn sản xuất đèn Hội an

Phố cổ Lồng đèn hội an
Lồng Đèn Hội An - Tay Nghề Cao