long-den-hoi-an-vuot-tre

Lồng Đèn Hội An - Đèn lồng Hội An

Quy trình làm thân đèn: tìm nguyên liệu tre, vuốt tre và tạo khung đèn khá quan trọng trong giai đoạn sản xuất đèn Hội an

long-den-hoi-an-header
long-den-hoi-an-tao-khung