long-den-nhat-ban-09

Lồng đèn Nhật Bản

Đèn Nhật bản có thế xếp gọn dễ dàng, dễ vận chuyển.

Lồng đèn Nhật bản
Lồng Đèn Nhật Bản Kiểu Tròn